Top

native,nature and art.Through circulation,I'm integrated into the earth.
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
カテゴリ:未分類( 1 )
10.03.07

f0225393_10274740.jpgAcrylic on Canvas
2009
地中期:0秒
核(素材):土、砂、水、草
源(素材抽出場所):長野戸隠、信濃川、東京品川路上
by naturative | 2010-03-07 21:27